HİZMETLERİMİZ

Sağladığımız Hizmetler

Tüfekçi Hukuk & Danışmanlık bürosu olarak sağladığımız hizmetlerin detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İmar Hukuku

İmar hukuku kapsamında müvekkillerimizin menfaatini korumak amacıyla, nazım ve uygulama imar planlarına ilişkin itiraz ve dava süreçlerini, imar uygulamaları ve parselasyon işlemlerine ilişkin itiraz ve dava süreçlerini, ayırma, birleştirme, terk, ihdas ve yapı ruhsatlarına ilişkin işlemler ve davalar ile imar barışı süreciyle ilgili dava ve işlemleri takip etmekteyiz.

İdare Hukuku

İdare hukuku kapsamında idarece gerçekleştirilmiş hukuka aykırı işlemlerin iptali ve bu işlemlerin iptali ile uğranılan zararın tazminine ilişkin dava ve süreçlerin takibi, idari mercilerle ilgili uyuşmazlık ve itirazların takibi ve kamu görevlilerinin atama işlemlerine ilişkin davaların takibi sağlanmaktadır. Ayrıca idari para cezalarına itiraz ve devamında iptal davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi, kamulaştırma ve imar mevzuatına ilişkin uyuşmazlıklarda idari mercilerde iş takibi, danışmanlık ve dava takibi sağlamaktayız.

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku kapsamında satım ve kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, kira sözleşmeleri, ayni, şahsi hak tesisi sözleşmelerinin hazırlanması ve yabancıların mülk edinmesi konularında danışmanlık hizmeti verip, ecrimisil davaları, el atmanın önlenmesi davası, istirdat ve tapu iptali ve tescili davalarının hazırlanması, takibi ve kat mülkiyetinden kaynaklanan problemler ile tahliye davaları konularında müvekkillerimizle çözüm odaklı çalışmaktayız.

Ceza Hukuku

Tüfekçi Hukuk Bürosu olarak ceza hukuku alanında tüm soruşturma ve kovuşturma işlemlerinde müvekkillerimizin adil yargılanma ve temel insan haklarını gözetme çerçevesinde süreç takibi yapmaktayız. Bu kapsamda mağdur ve müşteki vekilliği ile şüpheli ve sanık müdafiliği ile ilgili işlemleri ve süreçleri takip etmekteyiz.

Tüketici Hukuku

Tüfekçi Hukuk Bürosu olarak taraflardan birinin tüketici olduğu uyuşmazlıklarda, alım-satım sözleşmelerinin hazırlanması, tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvuruların ve arabuluculuk...

Sigorta Hukuku

Sigorta hukuku kapsamında arabuluculuk görüşmelerinin yürütülmesi, sigorta ile ilgili alacak ve maddi-manevi tazminat talepleri ile ilgili dava süreçlerinin takibi hususunda müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Miras Hukuku

Miras hukuku kapsamında mirasçılık belgesinin alınması ve mirasçılık belgesinin iptali davaları, mirasın reddi, miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar, tenkis davaları ile izale-i şüyu(ortaklığın giderilmesi) davalarında müvekkillerimizle çözüm odaklı çalışmaktayız.

Aile Hukuku

Aile hukuku kapsamında boşanma davalarının takibi, boşanma davaları sonucunda malvarlığının tasfiyesi, velayet ve nafaka taleplerine ilişkin dava süreçleri, vasi ve kayyım atanmasına ilişkin talep ve davalar ile aile içi şiddete ilişkin talep ve tedbir kararlarının takibini yapmaktayız.

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Tüfekçi Hukuk Bürosu olarak Türkiye’de yaşamak isteyen yabancıların oturma izni, oturma izni uzatma başvurularının yapılması, takibi ve sonuçlandırılması, Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancıların vatandaşlık başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması, yabancıların Miras Hukukuna ilişkin işlemlerinin yapılması, yabancıların Türkiye’de gayrimenkul alım satım ve kiralama işlemlerinin yapılması, Türkiye’de çalışmak isteyen yabancıların çalışma izni başvurularının yapılması, takibi ve sonuçlandırılması konularında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

İcra Hukuku

İcra hukuku kapsamında icra süreçlerinde borçlu ve alacaklı konumundaki müvekkillerimizin icra dairelerinde süreç takibi ve icra mahkemelerinde dava takip hizmeti vermekteyiz.