Miras Hukuku

Miras hukuku kapsamında mirasçılık belgesinin alınması ve mirasçılık belgesinin iptali davaları, mirasın reddi, miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar, tenkis davaları ile izale-i şüyu(ortaklığın giderilmesi) davalarında müvekkillerimizle çözüm odaklı çalışmaktayız.

Merak ettiklerinizi hemen sorun