İdare Hukuku

İdare hukuku kapsamında idarece gerçekleştirilmiş hukuka aykırı işlemlerin iptali ve bu işlemlerin iptali ile uğranılan zararın tazminine ilişkin dava ve süreçlerin takibi, idari mercilerle ilgili uyuşmazlık ve itirazların takibi ve kamu görevlilerinin atama işlemlerine ilişkin davaların takibi sağlanmaktadır. Ayrıca idari para cezalarına itiraz ve devamında iptal davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi, kamulaştırma ve imar mevzuatına ilişkin uyuşmazlıklarda idari mercilerde iş takibi, danışmanlık ve dava takibi sağlamaktayız.

Merak ettiklerinizi hemen sorun