Çekin Ödenmemesi ve Sonuçları

Çekin Ödenmemesi ve Sonuçları

Çekin Muhtemel Ödenmeme Nedenleri: Bir çekin ödenmek üzere muhataba veya takas odasına ibraz edilmiş olmasına rağmen ödenmemesi, çeşitli gerekçelere dayanabilir; İbraz edilen senedin TK kapsamında kanunen taşıması gereken unsurları taşımaması veya ibraz eden kişinin emre yazılı çeklerde şeklen yetkili hamil,…

 İcranın Geri Bırakılması (Tehir-i İcra) Nedir?

İcranın Geri Bırakılması (Tehir-i İcra) Nedir?

A-KANUN YOLLARINDA İCRANIN GERİ BIRAKILMASI 1-Genel Olarak Kural olarak ilamlı icra takibinde icra emrini alan borçlu , ilamsız icra takiplerinde olduğu gibi takibe itiraz ederek karşı koyamaz .Çünkü takip konusu olan şey takipten önce ilam veya ilam niteliğinde bir belgeye…

 Edinilmiş Mal Kavramı

Edinilmiş Mal Kavramı

YASAL MAL REJİMİ(EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ) Eşler veya nişanlılar iradi olarak TMK’nın öngördüğü sınırlı sayıdaki mal rejimleri arasından birini serbestçe kararlaştırabilirler. Bunlar mal ayrılığı,paylaşmalı mal ayrılığı ve mal ortaklığıdır. Buna karşın herhangi bir mal rejimi seçmezler ise evlendikleri andan itibaren…

Hemen İletişime Geç