Baro:

İstanbul 1.Nolu Barosu

Baro Sicil No:

73022

T.B.B. Sicil No:

175236

Adres:

Ortabayır Mah. Talatpaşa Cad. No:40/1 Kağıthane, İstanbul

VEKÂLET VERİLECEK AVUKAT

Vekâletname“HAKİMİ REDDE, DAVANIN TAMAMINI ISLAHA, YEMİN TEKLİF ETMEYE, YEMİNİ KABUL, İADE veya REDDE, BAŞKASINI TEVKİLE, HACİZ KALDIRMAYA, TAHKİM ve HAKEM SÖZLEŞMESİ YAPMAYA, YARGILAMANIN İADESİ TALEP ETMEYE, HAKİMLERİN FİİLLERİ NEDENİYLE DEVLET ALEYHİNE TAZMİNAT DAVASI AÇMAYA, AHZU KABZ, SULH VE İBRAYA, DAVAYI KABULE VEYA REDDE, DAVADAN FERAGATE, FERAGATI VE DAVAYI KABULE, TEMYİZDEN FERAGATE, TEMYİZDEN FERAGATI KABULE, İSTİNAFTAN FERAGATE, İSTİNAFTAN FERAGATI KABULE, ARABULUCULUK DÂHİL ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARINA BAŞVURMAYA, TEMSİLE, KATILMAYA, TEKLİFTE BULUNMAYA ve TEKLİFİ KABULE”  yetkileri içermelidir.