İmar Hukuku

İmar hukuku kapsamında müvekkillerimizin menfaatini korumak amacıyla, nazım ve uygulama imar planlarına ilişkin itiraz ve dava süreçlerini, imar uygulamaları ve parselasyon işlemlerine ilişkin itiraz ve dava süreçlerini, ayırma, birleştirme, terk, ihdas ve yapı ruhsatlarına ilişkin işlemler ve davalar ile imar barışı süreciyle ilgili dava ve işlemleri takip etmekteyiz.

Merak ettiklerinizi hemen sorun